top of page

NAZIV PROJEKTA
KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa

 

KRATKI OPIS PROJEKTA
Početkom prosinca započela je i provedba integriranog razvojnog programa „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“ koja podrazumijeva ulaganja u kulturnu baštinu kroz integraciju različitih, ali povezanih aktivnosti kako bi se unaprijedilo upravljanje kulturnim dobrima u Svetvinčentu i Buzetu, ali i stavili u funkciju održivog kulturnog turizma.
Vodeći partner projekta „KulTERRA“ je Općina Svetvinčenat uz još 11 partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, osiguravajući time dugotrajnu održivost povezivanjem lokalne zajednice sa privatnim sektorom te politikama javne uprave, na lokalnoj i regionalnoj razini.

Integriranim razvojnim programom KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa predviđena  je rekonstrukcija dvaju spomenika kulture, razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar kaštela, uspostava i postav zbirke oružja Ferlin unutar kaštela Morosini – Girmani, prezentacijski centar autohtonih prehrambenih proizvoda – kušaona Središnje Istre unutar Kaštela Morosini – Grimani.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Unutar Kaštela Morosini-Grimani u Svetvinčentu uspostaviti će se izložbeni prostor «Kapetanova soba» opremljen na način da prikaže nekadašnju prostoriju kapetana kaštela, zatim izložbeni prostor za prezentaciju tradicije i starih običaja vjenčanja u svrhu očuvanja nematerijalne kulturne baštine te prostor za organiziranje raznih evenata (manifestacije, kongresi, sajmovi) opremljen sa svom potrebnom opremom.
Također, u sklopu kaštela predviđena je i Suvenirnica te Prezentacijski centar – kušaona Središnje Istre s ponudom najboljih istarskih proizvoda s područja Središnje i Južne Istre.

Projektom se namjerava postići povećanje atraktivnosti i prepoznatljivosti Općine Svetvinčenat i Grada Buzeta kroz valorizaciju kulturne baštine Kaštela Morosini – Grimani i Kaštela Petrapilosa u svrhu društveno gospodarskog razvoja. Svrha projekta je u konačnici da Svetvinčenat i Buzet budu kulturno-povijesne prepoznatljive turističke destinacije tijekom cijele godine (365) zahvaljujući potpunoj obnovi i opremanju oba Kaštela kako bi se stvorio temelj za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Kroz projekt će se osmisliti novi suveniri i proizvodi inspirirani kulturnom baštinom poput slikovnica, društvene igre i ostalih proizvoda za djecu razrađenih na temelju tradicijskih vjerovanja u natprirodna bića kao i raznih suvenira inspiriranih poviješću stvarnih ličnosti. Osim suvenira konceptualno će se osmisliti i razne priredbe, uprizorenja i manifestacije oživljene povijesti (living history) te će se konceptualno razviti novi turistički proizvodi: pjenušac, kušaona, usluge turističke interpretacije, organiziranje Room Escape Game-a, kongresi, projekcije, sajmovi.

Iz šire perspektive, implementacija projekta će omogućiti gospodarski razvoj lokalne zajednice čime će se ostvariti blagostanje i povećanje životnog standarda ali i stvoriti atraktivno turistička lokacija za privlačenje većeg broja posjetitelja i noćenja.


U vidu ovog projekta kroz provedene aktivnosti i ostvarene rezultate očekuje se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samo/zapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, povećane potražnje za robom i uslugama trećih subjekata kao posljedica povećanja posjetitelja, atraktivnost stranih ulaganja, sinergijskih učinaka na druge turističke atrakcije i destinacije u okruženju i slično.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta „KulTERRA“ iznosi 22.594.779,13 kn, od čega je 19.204.801,29 kn (85% iznosa) osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Razdoblje provedbe projekta je od 1. prosinca 2016. do 1. lipnja 2019. godine.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

 

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

bottom of page